psychotherapie
 

Balans

In de gesprekken die ik met mensen heb zoek ik naar balans: in werk –en privé, in verstand en gevoel, tussen afstand en nabijheid, in lichaam en geest, tussen inspanning en ontspanning. Dit kenmerkt zowel de werkrelatie als de inhoud van de gesprekken.

Op je best zijn, in plaats van je best doen

Ik heb veel vertrouwen in hoe mensen ondanks moeilijkheden steeds weer kunnen terugveren en hun eigen kracht en eigenheid terugvinden. Daar is soms hulp bij nodig: om stil te staan bij pijnlijke of ingewikkelde gevoelens, gebeurtenissen te verwerken en betekenis te geven, of gedrag bij te sturen.

Aanpak

Mijn kracht ligt in accepterend luisteren, ruimte geven aan wie je bent. Ik bied een milde maar waar nodig ook kritische spiegel. 

Zelf ben je expert over wat wel en niet voor je werkt, ik bied expertise over de aanpak van klachten vanuit een leertheoretisch kader.

Doelstelling

In de therapie zullen we -naast de klachten- in kaart brengen welke dingen er zijn, die je graag anders wilt. Welke zaken belemmeren, welke factoren kunnen helpen te bereiken wat je wilt zodat er meer balans is in denken, voelen en doen. 

Met als doel: vrijer kunnen bewegen en met meer energie en plezier het leven kunnen leiden.

Diagnose

Ik stel binnen de GGZ een diagnose conform het classificatiesysteem van de DSM-5, al dan niet gebaseerd op aanvullende psychodiagnostiek in de vorm van vragenlijsten. 

Belangrijker vind ik in alle gevallen, dat we samen een passend model opstellen, over hoe de klachten zijn en blijven ontstaan en hoe deze te doorbreken. Welke factoren houden het probleem in stand, waarin is groei mogelijk en hoe sterk is de motivatie tot verandering?

Samenwerking

Overleg en afstemming met de huisarts of bedrijfsarts doe ik waar nodig en gewenst en altijd in overleg. Ik heb vaste overlegstructuren met collega-psychotherapeuten uit verschillende kaders, en met supervisoren. 

Voor psychiatrische expertise werk ik samen met vrijgevestigde praktijken in Zeist. Ook heb ik een goede samenwerking en afstemming met diverse afdelingen binnen Altrecht.

Basis GGZ     Gespecialiseerde GGZ

Deze kortdurende psychologische hulp is geschikt als je nog niet zo lang (< 3 maanden) met een probleem of vraag zit, op het gebied van stemming, angst, relatie, werk, of kwaliteit van leven en hiervoor nog niet eerder hulp hebt gehad.

In 5 tot 10 gesprekken zoeken we naar een passende manier van oplossen van of omgaan met het probleem. Verwijzing Basis GGZ van de huisarts of POH-GGZ is nodig. 

Psychotherapie is geschikt voor problemen die wat dieper zitten dan ‘aan de oppervlakte’. Deze valt meestal in de Gespecialiseerde GGZ en vindt plaats op verwijzing van een (huis)arts. 

Je kunt denken aan problemen die al langere tijd bestaan en het dagelijks leven verstoren (angsten, stress of trauma gerelateerde problemen, stemmingsstoornissen), of problemen die verankerd zitten in karakter of persoonlijkheid. Ook houd ik me bezig met mensen die beter willen omgaan met hun (hoog)gevoeligheid (HSP) en/of (hoog) begaafdheid. 

Kwaliteit

  • Cliënten beoordelen mij op Zorgkaart Nederland
  • Ik voldoe aan de eisen voor het BIG Kwaliteitsregister voor zowel gz-psycholoog als psychotherapeut van de overheid en word hierin elke 5 jaar geherregistreerd 
  • Lidmaatschap van een beroepsvereniging houdt elke 5 jaar herregistratie en/of visitatie in (LVVP, VGCt,VEN)
  • Meer over diverse onderwerpen in de zorg leest u op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Lidmaatschappen

Cognitieve Gedragstherapie

Ik ben in eerste instantie opgeleid als cognitief gedragstherapeut en werk met oplossingsgerichte psychologie, schematherapie, ACT, MBCT (Mindfulness), en EMDR .

De basis van de achterliggende visie is dat mensen ‘heel’ geboren worden, met eigen temperament en aanleg. In de loop van je leven ontwikkel je gedrag en gedachtepatronen door leerervaringen. Hiernaast voel ik me erg thuis bij de Persoonsgerichte Experientiële Psychotherapie (voorheen Cliëntgerichte Psychotherapie). 

Het is soms moeilijk iets af te leren (zoals je niet kunt leren om niet meer te kunnen voetballen) maar als je iets nieuws leert dat niet samengaat met het oude patroon, zal de voorkeur komen te liggen bij het nieuwe patroon. Dit vergt oefening en het opdoen van nieuwe ervaringen. Soms ligt ons lijden meer in de overtuiging dat ons leven anders zou moeten zijn dan het is. Dan is acceptatie soms de weg. 

Voor PTSS na traumatische gebeurtenissen bied ik EMDR, een erkende en bewezen effectieve behandeling. Ik ben Practitioner bij de VEN.

Sta even stil bij jezelf. Hoe zit je, maak even contact met je lichaam, de stroom van je adem. 

Welkom in je leven! Vliegt het ook zo vaak aan je voorbij?

Mindfulness vaardigheden integreer ik in individuele coachings- of therapiegesprekken, en kun je leren in een 9-weekse training die ik geef of individueel. Ook ben ik trainer in Mindfulness Based Compassionate Living, oftewel (zelf-)compassie training die een verdieping is van de Mindfulness training. 

De houding van mindfulness is in mijn gesprekken en trainingen de basis van waaruit ik de samenwerking aanga. 

De levensinstelling van mindfulness is iets waaraan ik me graag wil verbinden en waarin ik me steeds verder hoop te ontwikkelen.

Ik ben o.a. opgeleid bij het Centrum voor Mindfulness en sta ingeschreven bij https://www.compassietraining.nl

 
 

Marie-Lotte van de Kamp-Verbeij

Na mijn afstuderen als psycholoog specialiseerde ik me tot gz-psycholoog en psychotherapeut binnen verschillende settingen, zoals een academisch ziekenhuis en GGZ-instellingen. Ook gaf ik les op de universiteit en post-doctorale opleiding tot gz-psycholoog. 

Ik heb me ontwikkeld op het gebied van arbeidsgerelateerde problematiek, Mindfulness MBCT, schematherapie, EMDR, en als supervisor. Daarnaast houd ik me bezig met co-active en oplossingsgerichte coaching. De laatste jaren ontwikkelde ik. mij meer in de traumasensitieve benadering vanuit de polyvagaaltheorie, yoga en neurowetenschap. Naast begeleiding van individuele volwassenen bied ik ook trainingen en groepstherapie aan teams of groepen.

Sinds 2007 ben ik met veel plezier werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut, trainer en coach. Ik ben getrouwd en moeder van twee kinderen. Zelf blijf ik ook graag steeds leren en mijzelf ontwikkelen, doe nieuwe inspiratie op om deze weer door te geven. Mijn leven houd ik in balans door te ontspannen in muziek, meditatie, dansen, yoga en lezen, alleen en met anderen samen. Soms maak ik vluchtig kennis met iets nieuws, soms verdiep ik me met passie in iets verrassends. 

Praktijk voor Psychotherapie en Coaching Marie‑Lotte van de Kamp‑Verbeij

Waarmee kan ik u van dienst zijn?

U kunt contact opnemen via e-mail of onderstaand contactformulier. U stuurt uw privacygevoelige informatie veilig via Zivver

Verwijzen kan rechtstreeks en beveiligd via ZorgDomein of Zivver.CAPTCHA Image Controleer alstublieft de veiligheidscode